:: Nové knihy v nakladatelství

 

Rudolf Steiner: Duchovní hierarchie
 

Duchovní hierarchie a jejich zrcadlení ve fyzickém světě.
Zvěrokruh, planety, kosmos


Barevná obálka,
Formát B5, vázaná, 127 stran, cena 240- Kč

 

Rudolf Steiner: Faustovský problém - Duchovní výklad ke Goethově Faustu II
 

Rudolf Steiner již v mládí v sobě objevil mimořádné psychické schopnosti. Od samého počátku byl výrazně ovlivněn filozofií J. W. Goetha, jehož díla vydával. Svou vlastní filozofii nazval antroposofií, moudrostí o člověku. V roce 1913 založil se svými příznivci Anthroposofickou společnost, jejíž základnou se stalo Goetheanum, stylové centrum v Dornachu ve Švýcarsku, vybudované podle jeho architektonických představ. Obsahem knihy Faustovský problém je 16. přednášek podle zápisů a poznámek, věnovaných patrně nejznámějšímu Goethemu dílu Faust.

Barevná obálka,
Formát B5, vázaná, 236 stran, cena 250,- Kč

 

Rudolf Steiner: Stavební kameny pro pochopení mysteria Golgoty
 

Cyklus přednášek z roku 1917 má centrum v tématu Síla víry jakožto zázrak. Jako kulturní období je zde zpracováno duchovní ovzduší, jak se vytvářelo v období prvotního křesťanství a co mu předcházelo. Ve třetí přednášce autor přináší radikální závěry, které jsou shrnuty v názvech témat jako např. Objektivní realita mravního světového řádu, anebo Protináboženský prvek jakožto nemoc, neštěstí a sebeklam. Mystérium, iniciace a mystický zážitek jsou body na cestě vnitřního poznání. Duchovní dějiny starověku jsou ve zkratce podány rovněž na pozadí dějin politických.

Barevná obálka,
Formát B5, vázaná, 187 stran, cena 220,- Kč

 

Rudolf Steiner: Kosmická a lidská metamorfóza
 

Duchovní badatel Rudolf Steiner nás zasvěcuje nejen do hlubin vesmíru, ale i duše a do tajů duchovních světů všeobecně. Snad každý člověk hledá svůj vztah k životu. V této publikaci jsou nám jasnovidným způsobem odhalována tajemství Universa. .

Barevná obálka,
Formát B5, vázaná, 188 stran, cena 220,- Kč

 

Rudolf Steiner: Reinkarnace a racionalita - Spirituální ekonomie
 

Princip spirituální ekonomie v souvislosti s otázkami znovuvtělování. Hledisko duchovního vedení lidstva. Hlavní témata přednášek proslovených v roce 1909 v různých městech.  

Barevná obálka,
Formát B5, vázaná, 219 stran, cena 230,- Kč

 

Rudolf Steiner: Projevy karmy
 

Kniha zahrnuje texty přednášek věnovaných podstatě a významu karmy. Nemoc a zdraví ve vztahu ke karmě, životní nehody a živelné události ve vztahu ke karmě, individuální a společná karma.

Barevná obálka,
Formát B5, vázaná, 195 stran, cena 220,- Kč

 

Rudolf Steiner: Symptomatologie dějin
 

Toto dílo se zabývá dějinnými souvislostmi a jejich symptomy, které se stále opakují a hlavním bodem zůstává naučit se vhledu do těchto souvislostí, abychom lépe dokázali zhodnotit situaci, která se nám právě děje.

Barevná obálka,
Formát B5, vázaná, 208 stran, cena 230,- Kč

 

Rudolf Steiner: Z kroniky Akaša
 

Dějiny vývoje člověka a vývojové stavy země jsou zachyceny v tzv. kronice Akaša. Tyto dějiny jsou samozřejmě zachyceny jinými písmeny, než těmi, kterými píšeme. Pro někoho, kdo se ještě nemůže o reálnosti duchovního světa přesvědčit vlastní zkušeností, se to může jevit jako něco fantastického.

Barevná obálka,
Formát A5, vázaná, 160 stran, cena 218,- Kč

 

Rudolf Steiner: Záhady filosofie
 

Steinerovo pojednání o filosofii vychází z protikladů Goethova a Newtonova pohledu na přírodu. "Goethe pokládá smyslové orgány člověka za nejlepší, nejvyšší fyzikální přístroje. Oko je pro něj nejvyšší instancí k určení zákonitých vztahů pro svět barev. Newton a fyzikové zkoumají jevy, které přicházejí v úvahu, pomocí experimentů, které byly doslova odděleny od člověka ..."

Barevná obálka,
Formát B5, vázaná, 296 stran, cena 298,- Kč